Jak se dělají překlady

Aneb, trocha teorie nikoho nezabije. 🙂

V populární hudbě už se publikum nezabývá pouze melodií, ale i textem, tedy tím, o čem daná píseň vlastně je. Texty písní se překládají dvěma způsoby, přičemž platí, že ani jeden z nich není špatný. Jde jen o to, že každý postup využije někdo jiný. Písňové texty tedy můžeme přeložit, abychom se dobrali tématu (přesný překlad). Zkrátka chceme vědět, o čem se v dané písničce zpívá, je tedy třeba přeložit slova písně. Ten, kdo jazyk písně ovládá, zvládne text přeložit víceméně sám, ostatní sáhnou po pomoci, zpravidla na internetu.

Jelikož se jedná o texty umělecké, jsou plné metafor, figur, slangů a dalších jazykových úprav potřebných pro to, aby píseň měla tu správnou uměleckou hodnotu. Je to podobné jako s básněmi. Zkrátka je zapotřebí udělat něco víc, než text pouze slovo od slova přeložit či jej zkopírovat do Google překladače. V internetovém úložišti překladů LyricsTranslate.com se popisuje několik způsobů překladů textů – komentovaný, equirytmický, metrický, poetický, rýmovaný a zpívaný.

Pro lepší pochopení, jak se může jeden text přeložit, ukážeme na poslední Dimashově písni – setkaly se nám hned tři překlady: equirytmický, přesný a poetický. Všechny vám postupně představíme.

Equirytmický překlad má stejný počet slabik na řádek jako v originálu při zachování původního metru s převážně přirozeným slabikováním v překladu. Portál Kwork.com o něm píše: „Ekvirytmický překlad poezie je komplikovaný, ale je to správný způsob, jak zachovat poetickou část původního textu. Kromě významu, který text obsahuje, může jeho forma nést ducha autora, aby čtenářům poskytl správné vnímání. A když mluvíme o textech písní, ekvirytmický překlad je jediný způsob, jak prezentovat hit beze změny melodie a rytmu, a nezáleží na tom, zda se jedná o rapovou skladbu nebo klidnou baladu.“ Pro zajímavost doplňuje poznámky jednoho překladatele angličtina/ruština – Andreje Gabdulina: „Rád bych se s vámi podělil o svůj koníček, který mě baví, když najdu zrnko času a múzy. Říká se tomu „ekvirytmický překlad“. Zajímavé je, že na anglické straně Wiki neexistuje žádná stránka, která by ji popisovala, jenom v ruštině. Termín (francouzsky: „ traduction équirythmique “) znamená překlad verše, během něhož je prozódie (rytmus) podobná originálu.Tento druh překladu je jedinečnou výzvou, protože vyžaduje nejen zachování významu a vytvoření rýmu, ale také úpravu rytmu a délky verše, aby píseň mohla být provedena plynule. Někdy je velmi těžké dodržet všechny podmínky a od něčeho je třeba upustit. Obvykle se jedná o malé opravy významu (bez dopadu na celkový význam písně). Dalším omezením, které lze použít, je zarovnání mezi řádky, což znamená – slova nelze „tlačit“ na jiný řádek.“

Poetický překlad – jsou v něm přítomny odchylky od významu originálu (další slova, zvláštní nebo vynechané informace, substituované pojmy).

Příklady různých forem překladu:

Я скучаю по тебе
На закатном берегу место нашей встречи,
а над берегом кружит стая птиц.
Словно в первый раз я стою сейчас
здесь на берегу, но знать не могу.
Где же ты, с кем же ты?

Я скучаю по тебе,
по твоим глазам и по твоей улыбке.
И сюда на зло судьбе
я приду опять нашей встречи ждать.

Для кого-то так легко,
для меня так сложно
жизнь свою начать с чистого листа.
Я так не могу. Здесь на берегу,
веря и любя, я дождусь тебя.
Где же ты, где же ты?

Я скучаю по тебе,
по твоим глазам и по твоей улыбке.
И сюда назло судьбе я приду опять
нашей встречи ждать.

На закатном берегу место нашей встречи.
На закатном берегу я скучаю по тебе.

Stýská se mi po tobě (přesný překlad Ivanka Petrů)
Za soumraku na břehu je místo schůzky naší
a nad břehem krouží hejno ptačí
Tak jak poprvé, stojím nyní zde
já na tom břehu, však vědět nemohu
Kdeže jsi, s kým ty jsi?

Stýská se mi po tobě,
po tvých očích a po tvém úsměvu.
A sem, navzdory zlému osudu,
na naši schůzku znovu čekat přijdu

Pro někoho tak snadné,
pro mě to je těžké,
svůj život začít na čistém listě.
To já nemohu. Tady na břehu,
věřící a milující, já dočkám se tě.
Kdeže jsi, kdeže jsi?

Stýská se mi po tobě,
po tvých očích a po tvém úsměvu
A sem, navzdory zlému osudu,
na naši schůzku znovu čekat přijdu

Za soumraku na břehu je místo naší schůzky
Za soumraku na břehu, stýská se mi po tobě

Stýská se mi po tobě (ekvirytmický překlad Iva Kubištová)
Při západu, na břehu, místo naší schůzky
A nad pobřežím krouží ptačí sbor.
Jako poprvé stojím tu v ten čas
Zde na tom břehu, však znát nemohu
Kdepak jsi, s kýmpak jsi?

Stýská se mi po tobě
A po tvých očích a tvých úsměvech
A zde, proti osudu
Já budu opět na setkání lpět

Pro někoho tak snadné
Pro mě je tak těžké
Život svůj mám začít jako čistý list
Já to nemohu. Tady na břehu
Věřím, miluji, tebe najdu-li
Kdepak jsi, kdepak jsi?

Stýská se mi po tobě
A po tvých očích a těch tvých úsměvech
A vždy proti osudu
Já budu opět na setkání lpět

Při západu, na břehu, místo naší schůzky
Při západu, na břehu, stýská se mi po tobě

Stýská se mi po tobě (poetický překlad Jana Krcháková)
Na západní straně břeh, místo je setkání.
A nad břehem krouží ptačí procesí.
Doslova jak prvně sám tu stojím dnes,
zde na tom břehu, žalem jsem tu kles.
Kdepak jsi, s kýmpak jsi?

Stýská se mi po tobě,
po tvých očích a tvém usmívání.
A navzdory osudu já budu opět
čekat na setkání.

Pro někoho tak snadné,
a pro mě tak těžké
jak čistý list život svůj začínat.
Stát už nemohu tady na břehu
S vírou a láskou na tebe čekám.

Kdepak jsi, s kým to jsi?
Stýská se mi po tobě,
po tvých očích a tvém usmívání.
A navzdory osudu budu opět
čekat na setkání.

Na západní straně břeh, místo je setkání.
Na západní straně břeh, místo je stýskání.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 + 8 =