Ömir Öter – život v průběhu staletí

Historické postavy v Dimashově hudebním videu

16. prosince 2021 oslavila Republika Kazachstán 30. výročí nezávislosti. Na počest svátku Dimash, kreativní centrum DimashAli a televizní kanál Khabar připravili dárek-videoklip k písni Өmir өter. Přečtěte si v DimashNews o legendárních historických osobnostech Kazachstánu, které jsou ve videoklipu představeny.

Ablaj- chán (1711-1781)

Ablaj-chán je jednou z nejvýznamnějších postav v dějinách Kazachstánu. Je po něm pojmenována Univerzita cizích jazyků v Almaty, ulice v různých městech země, památníky a muzea. Ablaj-chán byl vynikající státník, statečný vojevůdce a prozíravý politik. Dokázal sjednotit síly kazašského chanátu a přeměnit jej v mocný vojenský stát.

Ablaj-chán byl také známý jako talentovaný hráč kui, který dobře znal a miloval folklór kazašského národa. Dodnes se dochovalo asi dvacet jeho kui, z nichž mnohé odrážely společenskou a politickou situaci té doby: Ақ толқын, Бұлан жігіт, Дүние қалды, Жетім торы, Қайран елім, Қара жорға, Майда жел , Шаңды жорық.

Abaj Kunanbajev (1845-1904)

Abaj je velký kazašský básník, spisovatel, skladatel, veřejný činitel, zakladatel novodobé kazašské psané literatury a kazašského literárního jazyka, reformátor, osvícenec a filozof.

Abaj je světovou osobností. Jeho jméno je již dlouho známé za hranicemi Kazachstánu. Je to moudrý myslitel a vynikající básník, skutečný učenec. Jeho poezie vyzdvihuje lásku a soucit s lidmi, vyzývá lidstvo k boji proti temnotě a nevědomosti.

Slavným Abajovým dílem se stala prozaická poéma Қара сөз (Slova ponaučení) sestávající ze 45 krátkých podobenství nebo filozofických pojednání. Tato „Ponaučení“ pojednávají o problémech historie, pedagogiky, morálky a práv etnických Kazachů. Byla přeložena do mnoha jazyků. Abaj byl také skladatelem. Vytvořil asi dvě desítky melodií, které jsou dodnes populární.

Dina Nurpeisová (1861-1955)

Dina Nurpeisová je slavná kazašská skladatelka, hráčka kui, studentka Kurmangazyho a národní umělkyně Kazachstánu.

Ve své tvorbě Dina citlivě reagovala na všechny události, které lidi zneklidňovaly a které se odehrávaly v jejím životě.

Když ji otec provdal, daroval své dceři koně se znakem na čele; tak vzniklo kui Қара қасқа ат. Inspirována svými mentory Dauletkerejem a Turkešem napsala kui Бұлбұл, Жігер, Байжұма.

Dina Nurpeisová vytvořila kui Он алтыншы жыл, když byl její syn Žurymbai povolán v roce 1916 do vojenské služby, na počest svých drahých přátel vytvořila kui Қосалқа a na počest svého milovaného syna Konyra – kui Әсем қоңыр. Navzdory svému věku vytvořila kui Тойбастар na počest 20. výročí vzniku Kazachstánu a během Velké vlastenecké války kui Ана бұйрығы, Жеңіс.

Alash Orda

Na počátku XX. století v kazašské oblasti Ruského impéria vyvolal koloniální charakter vlády v myslích mnoha osvícených Kazachů myšlenku chránit lid před despotismem úřadů. Na základě toho vzniklo hnutí Alash, které dostalo jméno podle bájného Alash-chana. Tento název ztělesňoval myšlenku sjednocení všech kazašských zemí a sen o kazašské nezávislosti-hlavním nástroji v systému ochrany národních zájmů.

Älichan Bökeichan (1870-1937) byl významný veřejný a státní činitel, vědec, zakladatel a předseda první kazašské politické strany. Působil v redakční radě novin Степной край

(Stepní kraj), společně s ruskými vědci se podílel na expedicích zkoumajících geografii Kazachstánu. V téže redakci pracoval s A. Bajtursynulem a M. Dulatulim, důvěrné vztahy s nimi přerostly v přátelství.

Mirjaqip Dulatuli (1885-1935) byl známý kazašský spisovatel, básník, veřejný činitel, pedagog, který věnoval velkou pozornost všestrannému rozvoji jak své osobnosti, tak i mladé generace. Vedle rodného jazyka se od dětství učil arabsky a rusky, což ho přivedlo k vášni pro psaní a poezii.

Achmet Bajtursynuly (1872-1937) byl kazašský básník, publicista, zakladatel kazašské literární kritiky, zakladatel kazašské abecedy v cyrilici a studia kazašského jazyka obecně, pedagog a veřejný činitel. Přikládal velký význam Abajevovu dílu, chtěl oživit a šířit jeho myšlenky mezi mladými lidmi a zabýval se také výzkumem pojetí „literatury“ v kazašské ústní a písemné kultuře.

Alija Moldagulová (1925-1944)

Alija se narodila 25. října 1925 v Aktobské oblasti, v deseti letech se s rodinou přestěhovala do Moskvy a poté do Leningradu. Po ukončení 7. třídy Alija požádala o vyslání na frontu jako dobrovolnice a vstoupila do Ústřední školy instruktorů pro výcvik odstřelovačů. V červenci 1943 byla Alija poslána jako odstřelovač k 54. střelecké brigádě (22. armáda).

14. ledna 1944 se při jednom z útoků na nepřítele v Novosokolnickém okrese Alija Moldagulová postavila zpříma a vykřikla: „Bratři, vojáci, následujte mě!“. Alija byla zraněna na ruce střepinou miny, ale pokračovala v boji zblízka. Během boje byla Alija Moldagulová smrtelně zraněna a zemřela.

4. června 1944 byl Aliji Nurmuhametqyzy Moldagulové posmrtně udělen titul Hrdina Sovětského svazu. Na počest Aliji jsou pojmenovány ulice v Nur-Sultanu, Karagandě, Aktobe, Moskvě, Petrohradě. Na místě jejího úmrtí ve městě Novosokolniki byl vybudován pamětní komplex.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × two =