Neuvěřitelný příběh jednoho plakátu

V roce 2018 se stal fantastický příběh. Obyvatelka Los Angeles Sylvia Sandoval předala Dimashovi plakát s portrétem a autogramem Michaela Jacksona. Dostala jej před 24 lety 24. května 1994. V ten samý den na druhém konci světa, v Kazachstánu v Aktobe, se narodil Dimash. Od raného dětství si přál být jako Michael Jackson.

Vyprávění Sylvie Sandoval o této historce je na Dimashově YT kanálu v dokumentu DIMASH SHOW – ИТОГИ 2020 года (Bilance roku 202O) (od cca 27 min.)

Vyprávění z videa:

Komentátor: „Kazašskému umělci předpovídají světovou slávu, stejnou jako měl Michael Jackson. Toto srovnání není náhodné. Fanynka Dimashe Kudaibergena z Ameriky vyprávěla úžasný příběh:

Kdysi v mládí pracovala jako zdravotní sestra a podařilo se jí pobývat v domě Michaela Jacksona. Tehdy jí daroval plakát, na něm bylo datum a autogram idolu miliónu lidí. Mnoho let Sylvia Sandoval ochraňovala vzácný poklad. V průběhu let se její život ocitl na dně a myslela na nejhorší. Tehdy ale zcela náhodou uslyšela hlas mladého kazašského umělce. Řekla, že jí velice silně připomněl Michaela Jacksona.“

Sylvia Sandoval: „Neustále jsem poslouchala jeho hudbu, jeho písně a v tu chvíli jsem si pomyslela, že mi tak hodně připomíná Michaela. Dokonce mluví jako Michael-tak tiše, klidně. O dva roky později přiletěl do Kalifornie. Pomyslela jsem si: Ó Bože! V tu dobu jsem již byla jednou z Dears. Věděla jsem, že přiletí a přemýšlela jsem, že pro něj musím něco udělat. Věděla jsem, že velice miluje Michaela a já jsem již starší a nikdy bych nedarovala plakát, který mi daroval Michael. Přemýšlela jsem o tom, že by bylo možné, abych darovala tento plakát Dimashovi. Mluvila jsem se svými přáteli a všichni podpořili mé rozhodnutí.“

Komentátor. „Sylvii je 74 let a chodí již velmi pomalu. Jednoho dne se procházela s kamarádkou po hollywoodském bulváru, zastavily se v kavárně. Tehdy uviděly Dimashe. Jejich milovaný zpěvák prošel kolem vitríny a Sylvia si uvědomila, že musí něco okamžitě udělat.“

Sylvia: „Řekla jsem kamarádce, pospěš si, dožeň ho. Rozběhla se, zastavila ho a řekla mu, že jedna starší žena, jeho Dear, nemůže k němu přijít kvůli svým nohám. Přišli ke mně a chvíli jsme povídali. Řekla jsem: Dimashi, mám pro tebe plakát Michaela Jaksona, chceš, abych ho přivezla na letiště? Řekl: „Ne, ne, prosím, přineste ho raději hned!“ Naplánovali jsme schůzku na další den, abych mu předala plakát. Když jsem chystala plakát, abych ho dala Dimashovi, uviděla jsem na něm datum, datum, kdy ho Michael pro mě podepsal. Bylo to datum Dimashova narození! Nemohu vyjádřit, co jsem v tu chvíli cítila. Elektrizující chvění prošlo mým tělem. Pomyslela jsem si: Michaele, ty sám chceš, abych ten plakát dala jemu.

Komentátor: „Sylvie říká, že si nepamatovala datum na plakátě do té doby, než se rozhodla dát plakát Dimashovi. Jediná věc, kterou si přesně pamatuje, že se to stalo na ranči Michaela Jaksona Newerland dva dny před jeho svatbou s Lisou Marií Presleyovou.“

Sylvia: „Darovala jsem Dimashovi plakát s vysvětlením, že ho Michael roztrhl dole, když jej vytahoval z rámu. Michael se podepsal svými iniciálami, které obvykle nepoužíval, byly to jeho soukromé iniciály. Vysvětlila jsem, že Michael plakát roztrhl a že mám lepící pásku, abychom jej zalepili. Dimash odmítl, řekl: „Ne, chci ho tak, jak je, je to plakát roztržený Michaelem Jacksonem!“

Řekla jsem, že nevím, jak to vysvětlit. Dimashi otoč plakát. On jej otočil a byl ohromený, nemohl tomu uvěřit! Objal mě, všichni jsme plakali a já věděla, že jsem se rozhodla správně, že dám tento plakát Dimashovi.

Prosila jsem jej: Prosím, postarej se o něj, starám se o něj již 24 let a teď chci, aby ses postaral ty. Zeptal se, proč jsem ho neprodala? Já jsem zažertovala, dobře, vrať mi ho a já ho prodám. Řekl: „Ne, ne!“ Řekla jsem: Můj hlavní cíl byl, udělat tě šťastným, protože vím, jak moc miluješ Michaela. Dimash mi poděkoval.

Michael mi řekl, když mi dával plakát: „Kdybyste někdy chtěla darovat tento plakát, dejte ho někomu, kdo mě miluje.“ A tak jsem to udělala. Dala jsem ho tomu, kdo opravdu miluje Michaela. Jako kdyby Michael věděl, že jednou dám plakát Dimashovi, je to neuvěřitelné!“

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 + fifteen =