Dimash vystoupil na prvním středoasijském mediálním fóru

Dne 20. prosince bylo v Astaně zahájeno první Středoasijské mediální fórum s cílem vytvořit jednotný mediální prostor pro země Střední Asie.

Akce se zúčastnilo více než 100 pozvaných odborníků z oblasti světové politiky, mezinárodní žurnalistiky, mediální sféry a vedení mezinárodních organizací.

Dimash Qudaibergen vystoupil společně s Jeremym Gilleym, zakladatelem celosvětového projektu Peace One Day, který na Valném shromáždění OSN ustanovil Den míru. Přednesli příspěvky na téma Etika míru.

Ve svém projevu o míru Dimash posluchačům zdůraznil, že nejdůležitějším klíčem k míru a spolupráci je politická diplomacie, mezilidské vztahy a respekt mezi národy.

Umělec se podělil o to, že po návštěvě mnoha zemí, kdy se seznámil s kulturami různých národů, si uvědomil, že lidé nejsou špatní a neexistují špatné národy.

Assalamu Alaikum [Pokoj s vámi] drahé publikum!

Dovolte mi, abych začal svůj projev slovy Muhammeda Haidara Dulatiho:

Nesnažte se dobývat svět, protože je v něm nespočet utrpení. Podmaňte si lidskou duši a objevíte mnoho skrytých světů.“

Mír je největší a nejcennější poklad lidstva! Nejdůležitějším klíčem k míru a klidu ve světě je politická diplomacie, mezilidské vztahy a mezistátní respekt. Jedna země musí respektovat územní celistvost a vnitřní politiku druhé země.

Podíváme-li se zpět na období, kdy studie vědců poprvé zdokumentovaly historii lidstva, zjistíme, že lidé žili na Zemi v míru za poslední 5,5 tisíce let pouze necelých 300 let. Tato neblahá skutečnost svědčí o tom, že lidská mysl se od dávných dob nijak výrazně nezměnila. Mnoho zemí dodnes trpí následky válek, které způsobují úpadek jejich hospodářství a duchovnosti. Touto temnotou trpí mnoho nevinných lidí.

To vše dokazuje, že když skončí období míru, přijde katastrofa. Nezažehnout válečný oheň a bojovat za mír jsou nejnaléhavější úkoly 21. století.

Proč se nemůžeme naučit žít v míru po tisíce let?

Proč se nedokážeme sjednotit pro společný zájem celého lidstva?

Jak můžeme zastavit válečné štvaní, které žene tisíce lidí na smrt za účelem uskutečnění vlastních násilných ambicí, rozdělujících národy prostřednictvím zběsilých akcí agitátorů?

Tvrzení, že vraždění jiných je záchranou života je jen výmluva. Opravdu, záchrana života smrtí je něco, co nelze pochopit.

S vědomím toho všeho stále žijeme v éře rasové diskriminace, náboženských válek a etnických rozporů. Lidstvo zapomíná, že v tomto životě prochází zkouškou Stvořitele a nedokáže se zbavit své nestoudné pýchy. Proč by několik vůdců zemí se svými bezmeznými ambicemi, kteří se považují za skvělé, mělo vést válku a zasahovat do vnitřního života jiné země a rozhodovat o tom, jak by měli jejich lidé žít?

Díky své práci v oblasti umění jsem navštívil mnoho zemí světa a poznal kulturu různých národů. Během té doby jsem pochopil, že lidé nejsou špatní. Nejsou žádné špatné národy, ale existují pouze vůdci států, kteří manipulují s myslí lidí, zpronevěřují krvavé peníze a vedou války z osobních ambicí.

Uvedl jsem své dílo nazvané Příběh jednoho nebe, věnované jednotě lidstva a uvedení pojmů jako dobro, mír a lidskost v život. Netřeba dodávat, že jsme všichni rozděleni na rasy, národy, náboženství a žijeme v různých státech, ale všichni jsme děti společné matky Země a žijeme pod stejným nebem.

Žádná posvátná kniha nevyzývá lidstvo, aby bylo kruté a vedlo války. Naše děti by neměly trpět kvůli chybám dospělých. Proto nesmíme připustit násilí, ale musíme být schopni se spřátelit. Budoucnost lidstva a světa je dnes v našich rukou. Jsme děti jednoho domova, jednoho místa, jednoho nebe.“ – řekl Dimash.

Na závěr vystoupení byl uveden videoklip k Dimashově autorské skladbě Příběh jednoho nebe věnované jednotě lidstva a vytváření takových pojmů, jako je laskavost, mír a lidskost.

Příběh jednoho nebe

Dimashův projev na Central Asia Media Forum

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ten − four =