Rozhovor a tiskovka z Univerzity

Řeč po udílení ceny na malajské univerzitě:

Pokud byste si chtěli přečíst řeč, kterou měl Dimash na malajské univerzitě, zde je její český překlad. K překladu jsem použila video od Eurasianfanclub.

“Assalam alaikum, milé dámy a pánové! Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát! Vážené dámy a pánové, opravdu nemám slov, nevím, jak vyjádřit své pocity. Nejprve bych chtěl poděkovat všem svým fanouškům po celém světě, kteří mě už mnoho let milují a podporují. Tam, kde jsem se dostal, svou pozici jsem získal díky vaší podpoře, díky podpoře mé rodiny.

A chci poděkovat této úžasné univerzitě, protože je ta správná chvíle říci, že vzdělání je to nejdůležitější. Doufám tedy, že každý studující na této univerzitě bude moci dále růst, věřím v to. Věřím v to, protože máte tak úžasné učitele, tak úžasné mentory, kteří vás vždy mohou podpořit. Děkuji mnohokrát, je to pro mě čest. Děkuji mnohokrát, miluji vás z celého srdce! Miluji vás! Díky moc!

Dovolte mi říci něco neanglicky, protože chci využít této velmi zajímavé a neuvěřitelné šance a představit vám, pokud je to možné, svůj mateřský jazyk.”

Dimash hovoří kazašsky:

“Dobrý den, drazí přátelé, kteří jste se sešli v tomto sále! Své úvodní poznámky jsem začal anglicky, protože Kazaši mají nádherné přísloví „Respektujte dům, kde jste na návštěvě“. Chci vám vyjádřit svou vděčnost za tak vřelé přijetí a pohostinnost z čistého, otevřeného srdce. Také všem fanouškům z celého světa, kteří mě až do poslední chvíle podporovali a podporují, chci moc poděkovat! Protože už od doby před 20 lety, dávno v Aktobe, dokonce možná už před 25 lety, když jsem byl malý chlapec a začínal jsem v hudební škole, se snem a velkou vírou, hledíc do budoucnosti, snil jsem silně o takových dnech, jako je ten dnešní, které jsou pro mě velmi důležité.

Podporovali mě a pomáhali mi, aby se mé sny staly skutečností a podařilo se mi dosáhnout těchto významných dnů, s pomocí Všemohoucího, pak mé rodiny, mých posluchačů.

Existuje nádherný citát od Oscara Wilda: „Každý člověk má právo žít tak, jak chce, ale zítra se bude zodpovídat za každý svůj skutek.“ Proto vám všem děkuji za podporu a pomoc v každé mé činnosti. I když se někdy mohu zmýlit, vždy a všude cítím vaši podporu. Nedej bože, abych se mýlil. Chtěl bych poděkovat své rodině, která mi poskytla dobrou výchovu, vždy udávala můj směr a správnou cestu, abych zůstal sám sebou, stejným Dimashem.

Včetně tatínka … říkal jsem tátu, protože podle našich zvyklostí je prvorozený dán do výchovy starším rodičům. Můj děda před pár dny zemřel a jako projev úcty k němu mu chci za vše ještě jednou přede všemi poděkovat! Přestože je mi již skoro 30, neunavil se nikdy udílením pokynů, upozorňoval mě na chyby, a do posledních dnů mě vychovával a vážil si mě.

A také je mezi námi můj Agatay (Kanat) a chci mu poděkovat, protože se snaží zajistit, aby každý můj koncert byl na vysoké úrovni, a přímo se podílí na jejich organizaci. Chci říct zajímavý okamžik. Právě teď, před mým projevem, se mě zeptal: „Máš připravená všechna slova, která budeš říkat? Podívej, snaž se neudělat chybu, nespleť se, snaž se správně vyjádřit své myšlenky.“ Stále má o mě velký strach a obavy. To jsou naši rodiče – ať jsou živí a zdraví.

Zároveň chci vyjádřit upřímné poděkování vedení univerzity a paní rektorce. V odkaze na slova Oscara Wilda bych rád řekl… Na světě je mnoho talentovaných lidí, na světě je mnoho pracovitých lidí, na světě je mnoho lidí, kteří touží dosáhnout na nejvyšší mety v umění a i v životě. Ne každý si ale dokáže najít své místo na velkém pódiu nebo zaujmout své místo v srdcích lidí. Myslím, že to není proto, že by měli menší talent, nebo proto, že by méně pracovali, ne. Vše je v rukou Všemohoucího. Za dnešek jsem vděčný Všemohoucímu, vše je díky němu, díky mým rodičům, děkuji moc vám, děkuji moc. Ano, moc toho neřeknu. Pro vaši úctu a vaši důvěru se pokusím ještě více ospravedlnit a najít cestu k vašim srdcím. Děkuji mnohokrát!”

Poté opakuje Dimash tyto myšlenky v angličtině:

“Dovolte mi využít této příležitosti a poděkovat své rodině a samozřejmě mému otci, který je tu právě teď s námi. Tento muž, možná o něm někteří nevědí, ale můj otec mě podporoval od útlého dětství. Jsem tu teď na tomto místě, jak to říci, jsem velmi skromný člověk, ale tuto tak trochu slavnou pozici zastávám díky podpoře mého otce, díky podpoře mé matky. Doufám, že se mnou budou všichni souhlasit, když řeknu, že moje rodina, můj otec, moje matka si více zaslouží tuto nádhernou medaili.

Možná moji fanoušci vědí, že před pár dny, ne před pár dny, ale asi před týdnem, jsem ztratil svého dědečka. A pamatuji si jednu věc. Když jsem byl dítě, tuto frázi neustále opakoval. Každý zná Oscara Wilda. Oscar Wilde řekl: “Každý člověk má právo žít tak, jak chce, ale zítra se bude zodpovídat za každý svůj skutek.“ Dědeček mi tedy o této nejdůležitější věci říkal každý den.

Protože, víte, spousta lidí, když vyrostou, když se stanou slavnými, když si začnou budovat publikum, myslí si, že se stanou slavnými, populárními nebo bohatými, protože každý den tak tvrdě pracují. Samozřejmě je to pravda, ale myslím, že je to jen 20 procent, protože jsem potkal spoustu lidí, kteří pracují více, než já.

Možná, no, stejně tvrdě jako já. Potkal jsem spoustu talentovaných lidí. Možná jsou stejně dobří jako já, možná jsou talentovanější než já, ale tu pozici nemají, nedokážou jí dosáhnout. Co to tedy znamená? To znamená, že za každý den, za každý dar Všemohoucího musíme poděkovat Alláhovi a poděkovat rodině.”

Tisková konference z City Univerzity Malaysia:

Dimash před svým koncertem v Malajsii na tiskové konferenci, která proběhla na malajské univerzitě, odpovídal na různé otázky, a to i k nadcházejícímu koncertu:

Otázka: Jste rád, že jste v Malajsii? Co podle vás potřebují mladí lidé v Kazachstánu ke svému vzdělání?

Dimash: Koncert v Malajsii je pro mě mimořádný. Samozřejmě i beze slov, je to jasné, když vidíte úctu, pozornost a respekt, které mi byly projeveny. Napadá mě myšlenka, jestli jsem té pozornosti hoden.

Ale přesto všechno bude tento koncert trochu jiný než ty ostatní, kdo to pochopí, pochopí… Nicméně dám do toho všechno, nebudu šetřit silami, abych se pokusil posluchače potěšit a zasloužil si jejich vřelé přijetí.

A když už mluvíme o mladých lidech … první, co je potřeba, jsou znalosti, v každém oboru jsou potřeba znalosti. Já sám jsem například studoval 24 let, když se na to tak podíváte od pěti let hudbu, a nyní v tomto oboru pokračuji.

Takže člověk by neměl přestat hledat sám sebe, učit se novým dovednostem, vynakládat úsilí, měl by mít stále touhu po vědomostech. Existuje přísloví: „S přibývajícím věkem není na škodu se zamyslet nad tím, že jsi nestudoval, když jsi byl mladší“.

@Šárka Grúňová

Při pohledu na mladé lidi, by si z nich člověk měl vzít také příklad. Vzhledem k tomu, že jsou mladší generací – lidmi jiné doby, jiného formátu, mohou začít vytvářet díla s krásným poselstvím, myšlenkou odlišnou od té vaší.

Obecně je třeba se dívat na všechno kolem sebe! Respektovat ty starší a projevit péči a starat se o mladší, tvůrčí generaci, která nás následuje. Ať se k sobě starší i mladší chovají s úctou, předvádějí krásné umění a jsou oceňováni lidmi.

Všeobecně platí, že nejen v oblasti zpěvu, ale i pro odborníky v jiných oborech jsou znalosti tím prvním, co potřebujete. Zároveň od okamžiku, kdy jsi získal znalosti a kdy se začal rozšiřovat tvůj rozhled, obzor, úroveň, začala růst tvá autorita mezi lidmi, musíš mít v první řadě velké duchovní bohatství. Zrovna včera jsem to říkal svému mladšímu bratrovi. Nezáleží na tom, jak je člověk nadaný, pokud není příliš dobrý jako člověk, no, podle mého názoru je takový člověk k ničemu.

Být talentovaným umělcem, vědcem, matematikem, učitelem, samozřejmě, člověk dosáhne výšin tvrdou, vytrvalou prací a pokud neztratí své duchovní hodnoty, myslím, že vykonal nezměrné množství práce. Člověk by tedy měl především zůstat člověkem, musí být člověkem!

Opravdu, jak to říct, pořád si myslím, že si to nezasloužím. Možná mi ji univerzita dala, protože věří v mou budoucnost. V budoucnu se budu snažit podávat co nejlepší výkony na koncertech, které by byly velmi smysluplné a měly velmi důležité poslání.

Nejen teď, ale už od začátku nepracuji pro komerci. Mým největším posláním je přenést se v naší fantazii do kouzelného světa, protože teď je ve světě spousta válek, frustrace, není to dobré. Musíme přinášet lásku, podporu, vzdělání, dobročinnost. Na to všichni zapomínáme. Takže teď se o to prostě snažím.

Chtěl bych této univerzitě moc poděkovat za tuto úžasnou příležitost setkat se s Dears, malajskými posluchači, malajskými studenty. Je to pro mě velká čest. A co se týče té medaile, tak jsem samozřejmě moc rád. Mám velkou radost, děkuji.

Otázka: Na koncertě budete vystupovat společně s Sity Nurhaliza. Kolik písní budete společně zpívat?

Dimash: Mohu to zopakovat, paní Nurhaliza má pro mě jeden z nejkrásnějších hlasů na světě. Samozřejmě jí moc děkuji za podporu. Rád bych se podělil o své pocity, protože mi bude velkou ctí s ní společně vystoupit před nejvřelejším malajským publikem.

Momentálně zkoušíme pouze po telefonu, protože jsem teď tady, a ještě před pár dny jsem byl v Kazachstánu. Takže je to trochu náročné, ale budeme se snažit, jak nejlépe dovedeme, hlavně kvůli našemu publiku, kvůli našim fanouškům. Jsem opravdu nervózní, protože je to můj první koncert v Malajsii, nikdy jsem nezpíval v malajštině, takže jsem opravdu trochu nervózní, ale zkusím to, zkusím to.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × five =