Art video Omir

Skupina Art.Love.Dimash, se kterou spolupracujeme, vytvořila nové Art video. Je k písni Omir (Život) i s titulky v mnoha jazycích, češtinu nevyjímaje. Bylo vytvořeno ohromující množství uměleckých děl – 104 kreseb a 10 animací!  Po „The Story of One Dream“ je to druhé největší množství, jaké kdy bylo použito!

Video sestavila Eva Baumann / The video was compiled by Eva Baumann

Život… jeden den jde za druhým. Někdy svítí slunce a někdy zaprší… Den střídá noc, léto zimu. Radost střídá smutek, černá bílou.  Každý vzácný nový den nám může přinést něco nového i krásného! I když je nám někdy smutno, i když cítíme v duši prázdnotu, milujme každý okamžik. Važme si toho, že tu můžeme být! Na cestě životem potkáme přátele, ti se mohou zase ztratit, važme si života! A hleďme, abychom se nemuseli za svůj život nikdy omlouvat! Všechny naše stopy budou jednou neúprosně zaváty větrem, zakryje je čas. Tak ať zůstane alespoň krásná vzpomínka…

The Art.Love.Dimash group we work with has created a new Art video. The song Omir (Life) is accompanied by subtitles in many languages, including Czech. A staggering amount of animation drawings have been created – 104 drawings and 10 animations! After „The Story of One Dream“, this is the second largest amount of art ever used!

Life… one day goes by another. Sometimes the sun shines and sometimes it rains… Day turns to night, summer to winter, joy alternates with sadness, black alternates with white.. Every precious new day can bring us something new and beautiful. Even if we feel sad sometimes, even if we feel emptiness in our soul, let’s love every moment. Let’s appreciate that we can be here! Even if we meet friends on the road of life and they may get lost again, let’s appreciate life! And may we never have to apologize for our life. All our traces will one day be blown away inexorably by the wind, merciless time. So let at least a beautiful memory remain…

Copyright © Iva Kubištová – prosím nepublikujte obrázek na jiných webech bez souhlasu autorky

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 5 =