Kulturní vzestup Kazachstánu: Dimash vystoupil na podnikatelském fóru New Vision

Ve dnech 27. až 29. června se v Almaty pod záštitou Nobel Festu a Young Presidents Organization Kazakhstan/Organizace mladých prezidentů Kazachstánu (YPO) konalo rozsáhlé podnikatelské fórum New Vision: The Power of Business/Nová vize: Síla podnikání. Dimash Kudaibergen se zúčastnil závěrečné části fóra v rámci panelové diskuse o kulturním vzestupu Kazachstánu. Dimash přivítal účastníky fóra a řekl:

„Jsem rád, že jsem dnes mezi účastníky a hosty fóra New Wision. Jsem rád, že v naší zemi panuje mír a prosperita, že mezi účastníky a diváky jsou dnes lidé z jiných zemí. Dámy a pánové, vítejte v Kazachstánu.“

Na otázku, jaká je role zpěváka a umělce v současném světě, Dimash odpověděl:

„V současné společnosti je velmi důležitá role kultury, poezie, umění, zejména našeho umění, kazašského umění, naší kultury. Kazaši jsou velmi talentovaný národ. Jak řekl Abay: „Әsempaz bolma әrnege, Өnerpaz bolsaң, arқalan“. To je mé krédo. Když vystupuji před publikem jako interpret, snažím se touto zásadou řídit, když vystupuji v jiných zemích, před zástupci jiných kultur a národů.

„Buď na své cestě rozvážný;

Jsi-li talentovaný, buď hrdý.

Najdi si své místo v životě.

(A buď pevnou cihlou

ve zdi, která se staví.)“

Dimash se zeptal posluchačů: „Znáte nejčastěji používaný jazyk na světě?“.

Tím jazykem je samozřejmě hudba.

Dimash vysvětlil: „Hudba znamená v řečtině „umění múzy“. Hudba je spojena se zvukovými obrazy. Je známo, že díky svému emocionálnímu působení plní hudba v dějinách lidstva společenskou, kulturní, vzdělávací a estetickou roli. Obecně je hudba nástrojem, který převádí lidské myšlenky a pocity do zvukové podoby. To je známo každému. V tomto ohledu musí být každý umělec „vyzbrojený“ uměním zodpovědný a vytvářet duchovní „potravu“ pro budoucí generace nad rámec komerčních zájmů. Protože umělec, byť nepřímo, ovlivňuje mladou generaci. Chtěl bych srdečně poděkovat všem posluchačům z celého světa, kteří plní stadiony na mých koncertech. Moc vám děkuji! Máme vlastní koncertní statistiky. Ukázalo se, že na jednom z posledních koncertů byli návštěvníci z téměř 80 zemí. To, že se sešli na jednom stadionu, je jasným důkazem krásné globální rodiny. Tyto pocity jsou slovy nepopsatelné.“

Dimash dostal otázku: „Co si spojujete s láskou k vlasti? Jak se projevuje ve vaší práci?“.

„Pokud dovolíte, odpovím na tuto otázku z filozofického hlediska. Slavný americký a anglický spisovatel, publicista, filozof Thomas Paine řekl následující: „Mou vlastí je Země, všichni lidé jsou mými bratry“. Podobně chci zdůraznit, že i když miluji svůj lid a svou vlast, nerozděluji lidi podle národností, náboženství, jazyka nebo rasy. Kazaši jsou moudrý národ. Moudrostí rozumím schopnost být odpovědný za své činy; být přátelský k těm, kteří jsou blízko; budovat vzájemné vztahy. To vše jsou projevy velké moudrosti, která je člověku vlastní. Naši předkové uhájili nezávislost naší země a zanechali svým potomkům velké kulturní dědictví, území a další bohatství. Musíme světu ukázat, že jsme důstojnými dědici tradic, dobrého sousedství a otevřenosti. Svět potřebuje mír. Byl jsem v mnoha zemích. Lidé, kteří chodí na mé koncerty, nejsou ovlivněni politickou propagandou. Takže nezáleží na tom, že já jsem Kazach a oni jsou Francouzi, Američané, Číňané, Srbové, Rusové. Nejdůležitější je, že mezi lidmi dochází k výměně duchovních hodnot a informací. Naše vědomí by mělo odpovídat této úrovni“.

V rozhovoru došlo i na téma dětských snů. Dimash se svěřil, že jeho jediným snem byla vždy hudba:

„Žádné jiné sny nemám. Od pěti let až do svých třiceti jsem studoval hudbu. Letos se chystám na obhajobu doktorské disertační práce. Dospěl jsem do tohoto věku, mám určité myšlenky, mám spoustu zkušeností. Vždycky jsem snil o tom, že se stanu velkým hudebníkem, a chci předávat zkušenosti mladým lidem, kteří se chtějí stát slavnými hudebníky. Ať jsou lepší než já, ať dosáhnou větších výšin než já. Nechť jsou mé zkušenosti, mé úspěchy jejich cílem.“

Jako ilustrace umělcovy životní cesty byl na fóru promítnut videoklip ke skladbě Өmir/Život, v němž Dimash vystupuje jako autor hudby i textu.

Když mluvil o produkci a režijní práci, Dimash poznamenal, že když vystupuje na různých místech a účastní se různých soutěží, vždy si sám vybírá písně a produkuje skladby, které předvádí:

„Ať už mi skladatel nabídne jakoukoli píseň, vždy použiji vlastní aranžmá a teprve pak tuto píseň předvedu. V projektu I am a Singer jsem také produkoval vlastní písně. Aranže na základě mých návrhů dělal Jerlan Bekčurin z Uralska, velmi talentovaný člověk. Skladatelé z Číny, Ruska, například Igor Krutoj. Když jsem jejich písně předváděl, vždycky jsem to dělal ve vlastním aranžmá podle svých požadavků. Vždycky jsem stanovil vlastní požadavky na píseň, kterou zpívám. A vystupuji pouze tehdy, když jsou tyto požadavky splněny. Stejné je to i při natáčení videoklipů. Samozřejmě věřím odborníkům, specialistům, naslouchám jim, vyslechnu si jejich názor.“

Při představení svého největšího hudebního díla Příběh jednoho nebe se Dimash svěřil, že ho psal tři roky a nemohl ho nikomu dát, takže si sám napsal scénář a natočil videoklip, který režírovala Alina Veripya.

„Myslím, že národy nikdy nezačínají války samy od sebe. Víte, kdo začíná války a co plodí tyto rozpory. Na světě by měl být mír, klid. Víme, že národy jsou různé a kultury jsou různé, ale existují i styčné body, společné hodnoty. Tímto směrem se musíme ubírat… Kvůli našim dětem, kvůli našim národům, kvůli jejich budoucnosti, před vámi, před celým světem, při této příležitosti chci všechny vyzvat k míru,“ řekl Dimash před promítáním hudebního filmu.

Dimash, který odhalil moderní tendence kazašské kultury, předvedl možnost spojení prvků tradiční tvorby s moderními produkčními řešeními a na jevišti Paláce republiky předvedl několik známých skladeb ze svého repertoáru.

Dílo Stranger/Cizinec, v němž se organicky snoubila autorská melodie skladatele Igora Krutého a hlavní nástrojová linka starobylého kazašského nástroje kobyzu v rukou Olžase Kurmanbeka, ukázalo divákům neomezené možnosti tvůrčích řešení.

Dimash představil známou lidovou píseň Durdaraz, stylizovanou směrem k rocku, a společně s dombristy Temirlanem Olzhabayem a Ernatem Nauryzem představili kui Kurmangazy – Adai v jedinečné úpravě. Předvedl také novou autorskou píseň Smoke, v jejíž úpravě byla použita dombra.

Dimashovo vystoupení připomínalo malý koncert – s písněmi různých žánrů, zpěvem s diváky a vstupem do sálu při písni Weekend.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one × 2 =